Časopis môžete za cenu 3,50 Eura kúpiť v poštových novinových stánkoch, hypermarketoch a v sieti kníhkupectiev Panta Rhei

Téma: India v priestore a čase

-Hľadanie domoviny Indoeurópanov
-Indické jazyky v minulosti a súčasnosti
-Guptovci: zlatý vek indickej kultúry
-Bol apoštol Tomáš v Indii?
-Stredovekí európski cestovatelia v Indii
-Vidžajanagar: mesto víťazstva
-Čampa – indické dedičstvo Vietnamu
-Moc a sláva Veľkých Mughalov
-Koloniálna fotografia v Indii
-Obraz Indie v slovenskej literatúre 19. storočia
-Rozklad a zánik britského panstva v Indii
-Tibet medzi Indiou a Čínounávštevníkov
Created by MAXUM media