Časopis môžete za cenu 3,50 Eura kúpiť v poštových novinových stánkoch, hypermarketoch a v sieti kníhkupectiev Panta Rhei

Téma: Svet okolo roku 1500

-Zámorské plavby Európanov
-Florencia – veža v šachovej hre európskych panovníkov
-História dynastie Valoisovcov a zápas o francúzsky trón
-Niccol? Machiavelli - otázka vladárskych cností v politike
-Talianske renesančné umenie
-Leonardo da Vinci
-Chryzosperma – zlaté zrno mudrcov
-Dobytie Ameriky
-Martin Luther
-Kráľovské zásnuby v Bratislave
-Vláda Ferenca Szálasiho v Maďarskunávštevníkov
Created by MAXUM media