Časopis môžete za cenu 3,50 Eura kúpiť v poštových novinových stánkoch, hypermarketoch a v sieti kníhkupectiev Panta Rhei

Téma: Veľká Morava

-Na ceste k Veľkej Morave
-Nitrianske kniežatstvo
-Formovanie hradísk
-Mojmírovská dynastia
-Byzantská misia a slovenské dejiny
-Mikulčice, Veligrad, Břeclav - Pohansko
-Nitra, Devín, Bratislava
-Osudy Pribinu a Koceľa po opustení Nitrianska
-Svätopluk v slovenskej historiografiinávštevníkov
Created by MAXUM media