Už ste rozmýšľali, komu tento rok venujete 2% zo svojich zaplatených daní?

Využite túto možnosť a rozhodnite sami, kam pôjdu vaše peniaze!


Občianske združenie Slovenský archeologický a historický inštitút - SAHI sa aj v roku 2020 uchádza o vašu priazeň a podporu. Venujte nám, prosím, 2 % vašich daní - umožníte nám rozvíjať naše aktivity v oblasti archeologických výskumov a popularizácie histórie a archeológie.
Inštitút je zároveň vydavateľom Vášho obľúbeného magazínu Historická revue.
Podporiť nás môžete takto:

  • AK STE ZAMESTNANEC: Do 15.2.2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a zároveň ho požiadajte o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie, uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.
    Obe tlačivá – Vyhlásenie spolu s potvrdením, doručte do 30.4.2020 buď na príslušný daňový úrad alebo ich môžete doručiť na našu adresu: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava.
    Vyhlásenie o poukázaní 2%
    Potvrdenie o zaplatení dane

  • AK STE FYZICKÁ OSOBA – ŽIVNOSTNÍK: V daňovom priznaní k dani z príjmov vyplňte na poukázanie 2 % z dane v XIII. oddiele Vyhlásenie nasledovne – obchodné meno: Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI, právna forma: občianske združenie, IČO: 30864046, sídlo: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava. 31.3.2020 je posledným termínom (ak si FO nepožiadala o predĺženie termínu) na podanie daňového priznania pre fyzické osoby.

  • AK STE PRÁVNICKÁ OSOBA: V daňovom priznaní k dani z príjmov vyplňte na poukázanie % z dane v IV. časti – Vyhlásenie nasledovné: obchodné meno: Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI, právna forma: občianske združenie, IČO: 30864046, sídlo: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava.

POZOR! Ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, 31.3.2020 je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak PO nedaruje 0,5 % určeným daňovníkom, tak v roku 2020 môže poukázať len 1,5 % z dane.Predplaťte si Historickú Revue na jeden rok už za 34,80
Chcem si predplatiť