Časopis môžete za cenu 3,50 Eura kúpiť v poštových novinových stánkoch, hypermarketoch a v sieti kníhkupectiev Panta Rhei

  Téma: Dejiny Poľska: dve storočia boja za slobodu

   -   Tragický koniec Poľského kráľovstva
   -   Tajné spolky, sprisahania, povstania
   -   Józef Piłsudski a Roman Dmowski
   -   Poľské légie 1914 – 1918
   -   Ťažké začiatky znovuzrodeného poľského štátu (1918 – 1919)
   -   Zázrak na Visle
   -   Cesta maršala Piłsudského k moci
   -   Nemecko-sovietska invázia do Poľska
   -   Štát skrytý v podzemí
   -   Misia Jana Karského
   -   Varšavské povstanie 1944
   -   Poľská cesta k socializmu
   -   Solidarita
   -   Cesta k „okrúhlemu stolu“
   -   25 rokov slobodynávštevníkov
Created by MAXUM media