Časopis môžete za cenu 3,50 Eura kúpiť v poštových novinových stánkoch, hypermarketoch a v sieti kníhkupectiev Panta Rhei

Téma: Premeny Bratislavy: od korunovačného mesta k metropole Slovenska

- Prešporok ako politické centrum Uhorska v 16. – 18. storočí
- Donner a Messerschmidt
- Vo víre napoleonských vojen
- Život v Prešporku v prvej polovici 19. storočia
- Štúrovci v meste na Dunaji
- Pressburg – Pozsony – Prešporok
- Cesta z Prešporka do Bratislavy
- Pod dohľadom nemeckej orlice
- Oslobodenie Bratislavy Červenou armádou
- Socialistický experiment s mestomnávštevníkov
Created by MAXUM media