Časopis môžete za cenu 3,50 Eura kúpiť v poštových novinových stánkoch, hypermarketoch a v sieti kníhkupectiev Panta Rhei

Téma: Mayovia – najvyspelejšia civilizácia
predkolumbovskej Ameriky

-20 najvýznamnejších objavov slovenských archeológov v     Guatemale
-Duch mayského mesta
-Parížsky kódex
-Kakao – nápoj mayských bohov
-Mayská keramika
-Tayasal - pád posledného mayského mesta
-Tutanchamón stále živý
-(Ne)závislý Tibet
-Panamský prieplav – skratka medzi oceánmi
-Bitka o Dargovský priesmyknávštevníkov
Created by MAXUM media