ROČNÍK XXIII / 2012 - 9/2012

Téma: Slovensko v stredovekom Uhorsku

- Slovensko v počiatkoch Uhorského kráľovstva
- Od veľkomoravskej aristokracie k uhorskej šľachte
- Veľkomoravské kresťanstvo a christianizácia Maďarov
- Veľmožský rod Hont-Poznanovcov
- Rehole na území Slovenska v stredoveku
- Kapituly v stredovekom Uhorsku
- O počiatkoch miest na Slovensku
- Počiatky mestských erbov v Uhorsku
- Stredoveká architektúra
- Slovenské baníctvo
- Stredoveká univerzita


Objednajte si Historickú Revue
9/2012 len za 3,20 €


Pridať do košíkaPredplaťte si Historickú Revue na jeden rok už za 34,80
Chcem si predplatiť