ROČNÍK XXIV / 2013 - 2/2013

Téma: Osmanská ríša

- Habsbursko-osmanská diplomacia 1496 – 1615
- Seldžuci v Malej Ázii
- Osmanský bejlik
- Byzantská ríša a Turci
- Dobytie Konštantínopola Osmanmi
- Osmanská ríša na vrchole moci
- Süleyman Nádherný
- Osmanská invázia do Talianska
- Osmansko-safíjovské vojny (1514 – 1639)
- Bitka pri Moháči v roku 1526
- Janičiari
- Habsbursko-osmanská diplomacia 1496 – 1615
- Zápas Süleymana s Habsburgovcami
- Srbské povstanie proti osmanskej nadvláde v r. 1804 – 1813


Objednajte si Historickú Revue
2/2013 len za 3,20 €


Pridať do košíkaPredplaťte si Historickú Revue na jeden rok už za 34,80
Chcem si predplatiť