ROČNÍK XXVIII / 2017 - 3/2017

Téma: Rakúsko-uhorské vyrovnanie 1867

- Od provizória ku kompromisu. Cesta monarchie k rakúsko-uhorskému vyrovnaniu

- Korunovácia uhorského apoštolského páru

- Kossuth a Deák. Dva pohľady na budúcnosť Uhorska

- Národnostný zákon z roku 1868 a Slováci

- Medzi šovinizmom a toleranciou? Národnostná politika Ľudovíta Kossutha v rokoch 1848 a 1867

- Maďarčina, slovenčina alebo latinčina? Jazyk v politickom živote Uhorska 19. storočia

- Július Andrássy: Rakúsko-uhorské vyrovnanie a jedna politická kariéra

- Zmarené nádeje? Matica slovenská a rakúsko-uhorské vyrovnanie

- Spolky ako fenomén 19. storočia

- Nová škola slovenská. Neúspešná snaha o spoluprácu s uhorskou vládou

- „Zaujatie vlasti“ či jej zajatie? Milenárne oslavy a výstava z roku 1896

 

- Neviditeľná ríša. Ku Klux Klan – symbol rasizmu v USA


Objednajte si Historickú Revue
3/2017 len za 3,50 €


Pridať do košíkaPredplaťte si Historickú Revue na jeden rok už za 34,80
Chcem si predplatiť