ROČNÍK XXIX / 2018 - 5/2018

Téma: Jagelovci na uhorskom tróne: kráľovstvo na ceste k moháčskej katastrofe

- Orlica verzus havran. Súperenie Jagelovcov a Mateja Korvína o českú korunu v rokoch 1471 – 1479

- Dobrý kráľ v zlých časoch. Uhorsko počas vlády Vladislava II. Jagelovského

- Tri manželky kráľa Dobrze. Sobášne peripetie Vladislava II.

- Kráľ so žeravou korunou na hlave. Dóžovo roľnícke povstanie v roku 1514

- Smutný osud Ľudovíta II. Desaťročie posledného stredovekého kráľa Uhorska

- Bitka pri Moháči

 

- Safavíjja. Od duchovnej moci k moci politickej v Perzskej ríši

- „Aby sa národ chopil zbrane“. Spolkový život počas revolúcie 1848/1849

- Medzi Srbmi a Maďarmi. Dolnozemskí Slováci v revolúcii 1848/1849

- V službách Slovákov. Katolícka hierarchia a národné hnutie po roku 1848/1849

- Odvrátená strana športu. Stručné dejiny dopingu

- Trinásta komnata Tisovho režimu. Sex a sexualita na Slovensku v rokoch 1939 – 1945

- Zasľúbená zem.Cesta k vzniku Izraela v roku 1948
 


Objednajte si Historickú Revue
5/2018 len za 3,50 €


Pridať do košíkaPredplaťte si Historickú Revue na jeden rok už za 34,80
Chcem si predplatiť