ROČNÍK XXX / 2019 - 6/2019

Téma: Slovania a ich jazyky

- Staroslovienčina a cirkevná slovančina – lingua franca

- Spoločné znaky troch slovanských jazykových skupín

- Latinská kultúra v slovanskom prostredí

- Byzantská liturgická tradícia

- Slováci a slovenčina vo vzťahu k češtine

- Vývin spisovnej slovenčiny

- Zlatý vek poľského jazyka

- Bulharčina v rodine slovanských a balkánskych jazykov

- Spisovná macedónčina

- Formovanie srbského a chorvátskeho jazyka

- Slovinčina - jazyk na pomedzí slovanského, germánskeho, románskeho a ugrofínskeho sveta

- Ruština

- Medzníky bieloruskej kultúrnej svojbytnosti

- Ukrajinci a ich jazyk


Objednajte si Historickú Revue
6/2019 len za 3,50 €


Pridať do košíkaPredplaťte si Historickú Revue na jeden rok už za 34,80
Chcem si predplatiť