Aprílové vydanie

Publikované v Historická revue č. #, str#


Bitka pri Kadeši

Milí čitatelia, 

najnovšie číslo Historickej revue sa venuje pozoruhodnej téme v dejinách staroveku. Ide o bitku pri Kadeši v 13. storočí pred n. l. a udalosti s ňou súvisiace. Bol to stret vtedajších najväčších mocností starovekého sveta neskorej doby bronzovej – Egypta a Chetitskej ríše.

Mnohí ju považujú za najväčšiu bitku vojnových vozov, ťahaných konským dvojzáprahom, v dejinách. Rovnako ju môžeme považovať za jednu z najväčších bitiek doby bronzovej v obrovskom priestore od Elamu na východe po územie celého Stredomoria na západe. Dôležitý je aj fakt, že táto bitka je na rozdiel od slávnej trójskej vojny jednoznačne historicky doložená. Je trochu na škodu, že väčšina zachovaných písomných aj ikonografických prameňov pochádza zo starovekého Egypta. Z chetitského priestoru ich máme veľmi málo. Na dôvažok tie, ktoré pochádzajú z krajiny povodia Nílu, sú výrazne poznačené dobovou propagandou v prospech faraóna Ramesseho II.

V tomto čísle nášho časopisu Vám predstavíme samotný priebeh bitky a mesto Kadeš, v ktorého blízkosti sa odohrala a zároveň bolo jej dôležitou politickou a mocenskou súčasťou. Rozoberáme vojenstvo a výzbroj oboch armád – chetitskej na jednej strane a egyptskej na druhej, zaoberáme sa ikonografiou bitky na chrámoch Ramesseho II. v Egypte. Nevynechávame dejiny Chetitskej ríše pred, počas a tesne po bitke pri Kadeši a neobchádzame ani územie Kanaánu, kde sa
udalosti, ktoré súviseli priamo so stretom oboch armád,
odohrávali. Ďalej sprostredkovávame dejiny tohto teritória počas amarnskej doby v Egypte, opisujeme aj faraónov Ramesseovcov, pričom kladieme dôraz na úlohu, ktorú zohrávali v Levante. Samozrejme, nezabúdame ani na dnes už svetoznámu mierovú zmluvu medzi Chetitskou ríšou a Egyptom, ktorá nikdy nebola porušená.

Vážení čitatelia, želáme Vám príjemné a dobrodružné čítanie. Prostredníctvom neho sa presuniete do časov, keď na Níle vládol slávny faraón Ramesse II. a v Anatólii rozkvitala moc Chetitov.

Drahoslav Hulínek a Eva Hulínková Ťuchová, zostavovatelia témy


bitka pri kadeširamess ii.egyptchetitidoba bronzováPredplaťte si Historickú Revue na jeden rok už za 33,60
Autor

Drahoslav Hulínek

Mgr. Drahoslav Hulínek, PhD., archeológ a historik, absolvent odborov archeológia, história a filozofia na FiF UK v Bratislave. Doktorandské štúdium ukončil na Katedre archeológie FiF UK. Pracuje ako odborný riaditeľ SAHI, o. z. Zaoberá sa problematikou staroveku s dôrazom na dobu bronzovú v Stredomorí a priľahlých územiach Blízkeho východu. Svoju odbornú činnosť dopĺňa aj o bádanie včasného stredoveku.

Pozrite si tiež


Smrť filozofa

16.3.2017 | Jan Frei

„Povinnost člověka k sobě … zahrnuje mimo jiné povinnost bránit se proti jakémukoli na sobě páchanému bezpráví.“ Jan Patočka                     Obdivovaný učiteľ, ktorý nesmel učiť; neúnavný autor...

  • 1579
  • 8

Skaza Romanovovcov - 2. časť

15.3.2017 | Jaroslav Perniš

Necelé tri týždne po príchode do Jekaterinburgu „oslávil“ bývalý ruský cár Mikuláš II. významné jubileum. Dožil sa päťdesiatky. „Sám sa tomu čudujem,“ poznamenal si do denníka.                     Jeho...

  • 2623
  • 9

Jozef Tiso (1938 - 1945)

14.3.2017 | Ivan Kamenec

Jozef Tiso patrí medzi najdiskutovanejšie a tým aj najkontroverznejšie osobnosti slovenských dejín. Vari ani jeden slovenský politik – azda okrem M. R. Štefánika – nepriťahoval na seba takú pozornosť zo strany historikov,...

  • 3525
  • 23