Májové vydanie

Publikované v Historická revue č. #, str#


4.5.2017 | historicka

Matej Korvín - Uhorsko pod žezlom národného kráľa

Vážení čitatelia, 

osobitosť čísla, ktoré sa Vám dostáva do rúk, spočíva v tom, že je venované nevšednej postave našich dejín. Matej Huňady, známejší pod prímenom Korvín (Corvinus), ktorým ho ovenčili súvekí humanistickí literáti, zaujíma celkom výnimočné miesto v dlhom rade uhorských kráľov. Zvečnili ho nielen diela dejepiscov a romány literátov, ale – ako jediného uhorského panovníka – aj ľudová slovesnosť.

Kolektívna pamäť ľudu spravidla nezachováva odkaz minulosti v jeho mnohorakej zložitosti či dokonca rozporuplnosti. Aj pre historické vedomie ktorejkoľvek pospolitosti je príznačné skôr zjednodušujúce, neraz čierno-biele videnie, v ktorom sa fixuje buď dobro, alebo zlo. V prípade kráľa Mateja sme svedkami prvej možnosti. Napriek tomu, že bol typom despotického vládcu, čo každodenne pociťovalo jeho bezprostredné okolie a čo benátsky vyslanec na uhorskom dvore Sanuto neskôr výstižne vyjadril výrokom, že „Matej panoval železnou metlou“, do povedomia pospolitého ľudu sa zapísal ako dobrý, múdry a spravodlivý kráľ, ba aj ako figliar.

Zidealizovaná predstava o kráľovi, po ktorého smrti „zomrela i spravodlivosť“, vychádzala z toho, že ani nie o generáciu neskôr krajinu postihla vlna feudálnej anarchie a postavenie poddaného ľudu sa značne zhoršilo. V podmienkach, keď sa čoraz výraznejšie pociťoval protiklad medzi poriadkom a chaosom, právom a svojvôľou, slobodou a rabstvom, sa oživovali a legendarizovali spomienky na vládu kráľa Mateja a zrodila sa tradícia, ktorá sa po celých stáročiach udržala až dodnes.

A ako kráľa Mateja vidí dnešná historiografia? Pohľady na Mateja Korvína a jeho dobu Vám z viacerých aspektov ponúkajú a osvetľujú poprední slovenskí, maďarskí i českí historici.

Želáme Vám pútavé čítanie a zároveň avizujeme, že v májovom vydaní si Historická revue dvomi článkami pripomína aj 300. výročie narodenia Márie Terézie – je to jednak článok Adam František Kollár na dvore Márie Terézie a jednak príspevok, venovaný pamiatkam, ktoré zostali z čias tejto veľkej panovníčky v Olomouci.

doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.

 
Predplaťte si Historickú Revue na jeden rok už za 33,60
Autor

historicka

Mgr. Stanislav Dragúň, absolvent histórie na FiF UK v Bratislave. Zaoberá sa medzinárodnými vzťahmi v 20. storočí a slovenskými dejinami počas 2. svetovej vojny.

Pozrite si tiež


Krvavá heydrichiáda

27.5.2017 | Stanislav Dragúň

Príslušníci výsadkovej operačnej skupiny Anthropoid Jozef Gabčík a Jan Kubiš definitívne ukončili 27. mája 1942 kariéru a život zastupujúceho ríšskeho protektora, SS-Obergruppenführera, vedúceho RSHA, Gestapa, bezpečnostnej...

  • 1062
  • 3

Milujúca manželka, prísna matka

13.5.2017 | Patrik Kunec

Asi v každej knihe o panovníčke Márii Terézii nájdeme mnoho detailov z jej súkromného a rodinného života. Je to možné najmä vďaka tomu, že sa nám zachovala početná korešpondencia, či už listy samotnej Márie Terézie alebo jej...

  • 3291
  • 17

Preteky o Berlín

8.5.2017 | Marek Meško

Pred vypuknutím 2. svetovej vojny bolo hlavné mesto Nemecka Berlín prekvitajúcou metropolou s približne 4,3 miliónom obyvateľov. Svojou rozlohou a počtom obyvateľov vtedy bolo tretím najväčším mestom na...

  • 487
  • 7