Augustové vydanie

Publikované v Historická revue č. 8/2017


Grécko-perzské vojny

 

Milí čitatelia,

pred Vami je augustové číslo Historickej revue, ktoré sa venuje téme, patriacej medzi najzaujímavejšie, najkomplikovanejšie a najinšpiratívnejšie v dejinách. Je neustálym lákadlom v ich skúmaní. Ide o staroveké grécko-perzské vojny v prvej tretine 5. storočia pred n. l.

Doteraz si spomínam na napínavý historický príbeh, ktorý nám učiteľ Mgr. Dušan Dugáček predniesol počas dvoch vyučovacích hodín dejepisu. Udialo sa to v piatom ročníku základnej školy v Bošáci – v školskom roku 1983/1984. Priebeh spravodlivej vojny, ako ju on nazval, mi vyryl do pamäti nezabudnuteľnú stopu a okrem iného tiež vykresal iskričku túžby spoznávať tajomstvá ľudských dejín. Dokonca to bolo prvý raz, čo som počul slovné spojenie spravodlivá vojna. Zo strany antických Grékov bol tento prívlastok naozaj výstižný. Spomínaný pán učiteľ nám s neobyčajnou pútavosťou a presnosťou vyrozprával celý proces dlhodobého starovekého konfliktu od sporu maloázijských Grékov s perzskou nadvládou po definitívne víťazstvo Grékov nad mocným nepriateľom z Ázie. Aj dominantnou témou v tomto čísle mu vzdávame hold, za jeho viac ako príťažlivú a podnetnú výučbu dejín. Ňou sme prešli až traja. Okrem mňa aj moji kolegovia zo SAHI a Historickej revue Peter Valent a Jaroslav Valent, všetci na základnej škole v Bošáci pri Trenčíne.

Aj táto spomienka na školské lavice, okrem mnohých iných impulzov, bola pohnútkou pre vznik tohto čísla, venovaného grécko-perzským vojnám. V jeho aktuálnom vydaní sa dozviete nové fakty o legendárnej Bitke pri Maratóne, o hrdinskom boji pri Termopylách a o zásadných víťazstvách Grékov pri Salamíne a Platajách. Čitateľ spozná, akú úlohu v tomto konflikte zohrával Egypt, čo vedeli Heléni o Peržanoch, ťaženie Dareia I. proti Skýtom, alebo ako v závetrí grécko-perzského konfliktu zmocnela antická Macedónia. Neobchádzame ani hrdinov, či už aténskych – Miltiada a Temistokla, alebo statočného spartského kráľa Leónida.

Čo je tiež pozoruhodné na téme tohto čísla, je skutočnosť, že geograficky sa budeme pohybovať po vychytených dovolenkových destináciách
– Grécko, stredomorské pobrežie Turecka (najmä Milétos), Egypt, Sicília, južné Taliansko, Tunis a ďalšie. Predostreté príspevky teda pre Vás budú vhodnou príležitosťou, aby ste trošku poodkryli minulosť území, kde práve ležíte na pláži.

Príjemné čítanie Vám želá

 Drahoslav Hulínek, šéfredaktor
Predplaťte si Historickú Revue na jeden rok už za 33,60
Autor

Drahoslav Hulínek

Mgr. Drahoslav Hulínek, PhD., archeológ a historik, absolvent odborov archeológia, história a filozofia na FiF UK v Bratislave. Doktorandské štúdium ukončil na Katedre archeológie FiF UK. Pracuje ako odborný riaditeľ SAHI, o. z. Zaoberá sa problematikou staroveku s dôrazom na dobu bronzovú v Stredomorí a priľahlých územiach Blízkeho východu. Svoju odbornú činnosť dopĺňa aj o bádanie včasného stredoveku.

Pozrite si tiež


Vzostup zla

31.7.2017 | Jakub Drábik

Vlk neskrývajúci sa v rúchu baránka, ale v koži chameleóna – tak by bolo možné predstaviť neoblomnú snahu nacistov získať moc, ktorú preukázali medzi rokmi 1918 a 1933. Bola to predovšetkým ich nevídaná schopnosť meniť svoj...

  • 3570
  • 14

Júlové vydanie

3.7.2017 | Peter Valent

Milí čitatelia.        Čo vieme o baroku? Každý pozornejší študent si zrejme z hodín dejepisu pamätá pôvod tohto slova. Údajne vznikol z výrazu pre nedokonalú, nepravidelnú perlu. Trvalo však veľmi dlho, kým bol barok...

  • 992
  • 5

Falklandy 1982

14.6.2017 | Peter Száraz

V apríli 1982 prekvapilo svetovú verejnosť, keď sa jednotky argentínskych ozbrojených síl vylodili na bohom zabudnutých ostrovoch kdesi v predpeklí Antarktídy. Napätie a prekvapenie z opovážlivosti zvyšoval fakt, že Falklandské...

  • 1699
  • 12