Februárové vydanie 2018

Publikované v Historická revue č. 2/2018


4.2.2018 | Tomáš Černák

Mnohí z Vás si určite dobre pamätajú, ako sa niekoľko desaťročí na konci druhého mesiaca v roku okázalo oslavovalo výročie, ktoré v minulom režime dostalo honosný názov ,,Februárové víťazstvo pracujúceho ľudu“ alebo jednoducho ,,Víťazný február“. Námestia a ulice miest po celej republike sa zaplnili masami ,,pracujúcich“ s vlajkami a transparentmi, ktorí počúvali slávnostné prejavy zaslúžilých funkcionárov komunistickej strany a pozerali sa na defilujúce jednotky Ľudových milícií. V televíznych dokumentoch súčasníci spomínali, ako oni prežili oné dramatické februárové dni a ako ,,Víťazný február“ zmenil ich život a hodnoty. Natáčali sa filmy s februárovou tematikou, ktoré oslavovali tento historický medzník a jeho hlavných aktérov. Jednoducho povedané, na ,,Víťaznom februári“ sa nešetrilo, skôr naopak.

Niet sa čomu čudovať. Veď pre komunistický režim bol február 1948 nedotknuteľným symbolom a medzníkom, ktorá znamenal začiatok jeho vlády a navyše mu dodával legitimitu. Komunisti dokonca aj históriu delili na to, čo bolo pred februárom a čo bolo po ňom. Neraz aj sami seba delili na predfebruárových a pofebruárových členov, pričom tí prví požívali ku koncu komunistického režimu v strane veľkú autoritu a úctu. Toto všetko ale bola propaganda, ktorá nemala s realitou februárových dní roka 1948 nič spoločné. 

Aký teda bol skutočný február 1948, ako prebehol a kto boli jeho hlavní aktéri? Čo februáru predchádzalo a aké faktory ho ovplyvnili? Odpovede na tieto a ďalšie otázky nájdete v prekladaných článkoch, zaoberajúcich sa týmto historickým medzníkom našich dejín, od ktorého uplynulo v týchto dňoch 70 rokov.

Dnes už bez obáv môžeme konštatovať, že február 1948 znamenal začiatok vyše štyridsaťročnej totalitnej vlády komunistickej strany so všetkými jej dôsledkami pre našu spoločnosť. A pritom nemálo občanov koncom februára 1948 verilo, že nastáva obdobie, kedy budú môcť byť naplno realizované vznešené ideály socializmu a sociálnej spravodlivosti. Skutočná realita bola, bohužiaľ, úplne iná a neraz na ňu doplatili aj presvedčení komunisti.


február 1948komunizmusčeskoslovenskodemokratická stranaPredplaťte si Historickú Revue na jeden rok už za 34,80
Autor

Tomáš Černák

PhDr. Tomáš Černák, PhD., vyštudoval históriu na FiF UK v Bratislave. Doktorandské štúdium absolvoval na Historickom ústave SAV v roku 2014 obhajobou dizertačnej práce Počiatky komunistického režimu na Slovensku - formovanie mechanizmu moci. Vo svojom výskume sa ďalej zaoberá dejinami KSS, jej vedúcich predstaviteľov, osobnosťou Gustáva Husáka a problematikou slovenskej ľavicovej inteligencie vôbec. Rovnako sa venuje i športovej histórii s dôrazom na dejiny futbalu. Výsledky výskumu publikoval v niekoľkých monografiách a v desiatkach vedeckých štúdií a popularizačných článkov.

Pozrite si tiež