Júnové vydanie


4.6.2017 | Jaroslav Valent

Dejiny Poľsko-litovskej únie

Milí čitatelia,

ako ste si azda povšimli, Historická revue sa už dlhšiu dobu venuje aj dejinám nášho severného suseda. Týmto vydaním vlastne završujeme našu poľskú trilógiu – po dejinách Poľska v 19. a 20. storočí (HR 9/2014) a dejinách stredovekého poľského štátu (HR 9/2016) sme sa tentoraz pozreli na vari najznámejšie obdobie poľských dejín, spracované aj v románoch vynikajúceho a na Slovensku dobre známeho spisovateľa Henryka Sienkiewicza. Napokon, tituly kníh ako „Ohňom a mečom“ , „Potopa“ či „Pán Wolodyjowski“ sú dnes nielen literárnou, ale už aj filmovou klasikou.

O akej historickej epoche to vlastne hovoríme a čo sa dialo za severnými hrebeňmi našich Karpát po viac než dvesto rokov? Hoci Poľsko-litovská únia, alebo ak použijeme originálny poľský názov „Rzeczpospolita obojga narodów“, v jednej chvíli zaberala takmer 1 milión km2, stále tvorí veľké biele miesto na mape nášho historického vedomia. Bola to pritom práve Rzeczpospolita, ktorá pomerne dlhé obdobie spoluurčovala európsku politiku a v pohnutých dobách náboženských vojen, otriasajúcich celým kontinentom, bola miestom, kde obyvatelia zažívali najväčšiu mieru tolerancie a slobody. Navyše to bol štát, ktorého politické zriadenie sa vyznačovalo unikátnymi prvkami demokracie a účasti pomerne veľkej časti obyvateľstva (početnej šľachty) na správe vecí verejných.

Ak by sme dnes v súvislosti s Rzeczpospolitou hovorili iba o Poľsku, bola by to, samozrejme, chyba. Veď napokon i samotný význam tohto slova – vec (rzecz) spoločná (pospolita) – nám jasne našepkáva, v čom spočíval úspech tohto neobyčajného politického projektu. Dnes, keď hovoríme o problémoch spoločnej európskej integrácie, mnoho odborníkov hľadá historické paralely či kapitoly, ktoré by aspoň čiastočne mohli zodpovedať aktuálne otázky a múdro poradiť. Ako každá únia, i tá poľsko-litovská bola vyplnená dlhým radom konfliktov a nedorozumení. Na jej začiatku však stál posledný predstaviteľ dynastie Jagelovcov, ktorá po istý čas ovládala celú strednú Európu. Politickým testamentom Žigmunda II. Augusta bolo vytvorenie práve tejto spoločnej veci poľského a litovského národa, spoločného štátu na princípe rovného s rovným. Tento projekt vydržal nasledujúce dve a pol storočie.

Samozrejme, každý záver, najmä ak zahŕňa takéto časové obdobie, je obrovským zjednodušením. Domnievam sa však, že i na nasledujúcich stránkach si pozorný čitateľ povšimne, že vďaka miere, s akou králi, litovská i poľská šľachta dokázali hľadať a nachádzať kompromisy, sila a prestíž Rzeczpospolitej stála vysoko na výslní. S postupujúcou ľahostajnosťou a egoizmom výhradne lokálnych záujmov, stelesnených v slávnom „liberum veto“, však tento štát postupne upadal a stal sa ľahkou korisťou nových a agresívnejších nepriateľov.

Aktuálne vydanie HR vzniklo vďaka výbornej spolupráci a všestrannej podpore Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave a Poľského Inštitútu v Bratislave. Chceme sa poďakovať aj Andrzejowi Adamowi Majewskému, ktorý práve pre toto vydanie zhromaždil vynikajúci tím odborníkov predovšetkým z Historického inštitútu Varšavskej univerzity pod vedením prof. dr. hab. Mirosława Nagielského. Príjemné čítanie Vám praje

 

Jaroslav Valent, zodpovedný redaktor HR
Predplaťte si Historickú Revue na jeden rok už za 33,60
Autor

Jaroslav Valent

Mgr. Jaroslav Valent, absolvent politológie na Trnavskej univerzite, momentálne pracuje v Historickej revue ako zodpovedný redaktor. Venuje sa dejinám 20. storočia so zameraním na strednú a východnú Európu.

Pozrite si tiež


Júlové vydanie

3.7.2017 | Peter Valent

Milí čitatelia.        Čo vieme o baroku? Každý pozornejší študent si zrejme z hodín dejepisu pamätá pôvod tohto slova. Údajne vznikol z výrazu pre nedokonalú, nepravidelnú perlu. Trvalo však veľmi dlho, kým bol barok...

  • 748
  • 4

Falklandy 1982

14.6.2017 | Peter Száraz

V apríli 1982 prekvapilo svetovú verejnosť, keď sa jednotky argentínskych ozbrojených síl vylodili na bohom zabudnutých ostrovoch kdesi v predpeklí Antarktídy. Napätie a prekvapenie z opovážlivosti zvyšoval fakt, že Falklandské...

  • 1402
  • 10

Krvavá heydrichiáda

27.5.2017 | Stanislav Dragúň

Príslušníci výsadkovej operačnej skupiny Anthropoid Jozef Gabčík a Jan Kubiš definitívne ukončili 27. mája 1942 kariéru a život zastupujúceho ríšskeho protektora, SS-Obergruppenführera, vedúceho RSHA, Gestapa, bezpečnostnej...

  • 2213
  • 15