Júnové vydanie

Publikované v Historická revue č. #, str#


4.6.2017 | Jaroslav Valent

Dejiny Poľsko-litovskej únie

Milí čitatelia,

ako ste si azda povšimli, Historická revue sa už dlhšiu dobu venuje aj dejinám nášho severného suseda. Týmto vydaním vlastne završujeme našu poľskú trilógiu – po dejinách Poľska v 19. a 20. storočí (HR 9/2014) a dejinách stredovekého poľského štátu (HR 9/2016) sme sa tentoraz pozreli na vari najznámejšie obdobie poľských dejín, spracované aj v románoch vynikajúceho a na Slovensku dobre známeho spisovateľa Henryka Sienkiewicza. Napokon, tituly kníh ako „Ohňom a mečom“ , „Potopa“ či „Pán Wolodyjowski“ sú dnes nielen literárnou, ale už aj filmovou klasikou.

O akej historickej epoche to vlastne hovoríme a čo sa dialo za severnými hrebeňmi našich Karpát po viac než dvesto rokov? Hoci Poľsko-litovská únia, alebo ak použijeme originálny poľský názov „Rzeczpospolita obojga narodów“, v jednej chvíli zaberala takmer 1 milión km2, stále tvorí veľké biele miesto na mape nášho historického vedomia. Bola to pritom práve Rzeczpospolita, ktorá pomerne dlhé obdobie spoluurčovala európsku politiku a v pohnutých dobách náboženských vojen, otriasajúcich celým kontinentom, bola miestom, kde obyvatelia zažívali najväčšiu mieru tolerancie a slobody. Navyše to bol štát, ktorého politické zriadenie sa vyznačovalo unikátnymi prvkami demokracie a účasti pomerne veľkej časti obyvateľstva (početnej šľachty) na správe vecí verejných.

Ak by sme dnes v súvislosti s Rzeczpospolitou hovorili iba o Poľsku, bola by to, samozrejme, chyba. Veď napokon i samotný význam tohto slova – vec (rzecz) spoločná (pospolita) – nám jasne našepkáva, v čom spočíval úspech tohto neobyčajného politického projektu. Dnes, keď hovoríme o problémoch spoločnej európskej integrácie, mnoho odborníkov hľadá historické paralely či kapitoly, ktoré by aspoň čiastočne mohli zodpovedať aktuálne otázky a múdro poradiť. Ako každá únia, i tá poľsko-litovská bola vyplnená dlhým radom konfliktov a nedorozumení. Na jej začiatku však stál posledný predstaviteľ dynastie Jagelovcov, ktorá po istý čas ovládala celú strednú Európu. Politickým testamentom Žigmunda II. Augusta bolo vytvorenie práve tejto spoločnej veci poľského a litovského národa, spoločného štátu na princípe rovného s rovným. Tento projekt vydržal nasledujúce dve a pol storočie.

Samozrejme, každý záver, najmä ak zahŕňa takéto časové obdobie, je obrovským zjednodušením. Domnievam sa však, že i na nasledujúcich stránkach si pozorný čitateľ povšimne, že vďaka miere, s akou králi, litovská i poľská šľachta dokázali hľadať a nachádzať kompromisy, sila a prestíž Rzeczpospolitej stála vysoko na výslní. S postupujúcou ľahostajnosťou a egoizmom výhradne lokálnych záujmov, stelesnených v slávnom „liberum veto“, však tento štát postupne upadal a stal sa ľahkou korisťou nových a agresívnejších nepriateľov.

Aktuálne vydanie HR vzniklo vďaka výbornej spolupráci a všestrannej podpore Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave a Poľského Inštitútu v Bratislave. Chceme sa poďakovať aj Andrzejowi Adamowi Majewskému, ktorý práve pre toto vydanie zhromaždil vynikajúci tím odborníkov predovšetkým z Historického inštitútu Varšavskej univerzity pod vedením prof. dr. hab. Mirosława Nagielského. Príjemné čítanie Vám praje

 

Jaroslav Valent, zodpovedný redaktor HR
Predplaťte si Historickú Revue na jeden rok už za 34,80
Autor

Jaroslav Valent

Mgr. Jaroslav Valent, absolvent politológie na Trnavskej univerzite, momentálne pracuje v Historickej revue ako zodpovedný redaktor. Venuje sa dejinám 20. storočia so zameraním na strednú a východnú Európu.

Pozrite si tiež


"Aby zrádci ven z okna vandrovali!"

22.5.2018 | Radek Fukala

V máji 1618 panovala v Prahe veľmi vzrušená atmosféra. Práve vtedy sa vyhrotila konfliktná situácia medzi habsburskou vládou a českou stavovskou opozíciou. Žiadna zo zmienených strán už nehodlala ustupovať a chcela prevziať...

  • 1374
  • 5

Ako sa zrodil štát Izrael?

14.5.2018 | Juraj Jankech

Pred sedemdesiatimi rokmi sa naplnilo jedno odveké želanie. Dňa 14. mája 1948 uzrel svetlo sveta Izrael. Hneď od prvého dňa svojej existencie musel o svoje pretrvanie bojovať s presilou. Tento stav sa nezmenil ani v ďalších...

  • 1715
  • 10