Karol IV.

Publikované v Historická revue č. 5/2015, str. 3


11.5.2016 | Peter Valent

700 rokov veľkého Luxemburga

Milí čitatelia,

Česká republika tento rok oslavuje 700 rokov od narodenia najvýznamnejšieho českého panovníka Karola IV. Kráľa cisár z dynastie Luxemburgovcov je oceňovaný pre svoju múdrosť, vzdelanosť a diplomatickú obratnosť. Počas jeho vlády české krajiny  dosiahli nebývalý kultúrny a hospodársky rozmach. Praha sa založením Nového Mesta pražského stala skutočnou metropolou Svätej rímskej ríše. Ani ďalšie Karolove zakladateľské činy nestratili nič na svojej dôležitosti a dodnes sa z nich môžeme tešiť. Či už pri obdivovaní monumentálnej krásy Katedrály sv. Víta, počas prechádzky po Karlovom moste alebo pri návšteve priestorov Karlštejna. Karolova vláda trvalo zasiahla aj do ďalších oblastí stredovekej spoločnosti. Vzdelanie podporil založením univerzity v Prahe, ktorá bola prvou univerzitou na sever od Álp. Význačným činom v cirkevnej oblasti bolo založenie pražského arcibiskupstva, ktoré ukončilo podriadenosť nemeckému arcibiskupstvu. V neposlednom rade je treba spomenúť aj úlohu Karola IV. pri reforme Svätej rímskej ríše prostredníctvom kodifikácie práv v Zlatej bule z roku 1356. Tá formálne platila až do zániku ríše v roku 1806.

Nič však nie je čierne alebo biele a aj často idealizovaný Karol IV. prejavil úskočnosť a sledoval politiku, ktorej ciele neraz posväcovali prostriedky. Jeho politická stratégia zahŕňala nielen v tej dobe bežné sobášne „obchody“ s vlastnými dcérami, ale aj dobré kontakty s vplyvnými osobami na správnych miestach. V postave Karola IV. sa snúbila nielen sila kráľovského majestátu, spodobnená v symbole rodového leva, ale i chytrosť líšky v duchu neskoršieho dokonalého Machiavelliho Vladára. V tomto zmysle mu môžeme zazlievať jedine jeho nekritickú dôveru, ktorú vkladal do svojho najstaršieho syna a nástupcu Václava IV., ktorého dal korunovať za českého kráľa už ako dvojročného. Aj táto „slabosť“ je však vo vzťahu panovníka a jeho milovaného následníka pochopiteľná.

Ani to však nijako nezmenšuje pôsobivosť Karolovho obrazu aj v súčasnosti. „Otec vlasti“, ako ho Česi s úctou nazývajú, bol bezpochyby najvýznamnejším stredovekým panovníkom českého štátu. Prostredníctvom Historickej revue môžete nahliadnuť do známych aj menej známych zákutí Karolovho života. A nielen to. Vďaka agentúre CzechTourism, ktorá je hlavným partnerom vydania, sa môžete bližšie zoznámiť s miestami, spojenými so životom a odkazom Karola IV. Presvedčíme vás, že luxemburské obdobie zanechalo stopu takmer v každom kúte Čiech a Moravy. Budeme radi, keď Vás aktuálne vydanie Historickej revue presvedčí, že návšteva našich západných susedov tento rok určite bude stáť za to.

Inšpiratívne čítanie Vám želá

Peter Valent, manažér redakcie HR


karol iv.luxemburgovcičeská korunaprahaPredplaťte si Historickú Revue na jeden rok už za 34,80
Autor

Peter Valent

Mgr. Peter Valent, archeológ - historik, absolvent odboru archeológia - história na FiF UK v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako predseda Slovenského archeologického a historického inštitútu - SAHI. venuje sa problematike antickej numizmatiky s dôrazom an obdobie rímskeho cisárstva.

Pozrite si tiež


Pred 75 rokmi skončila vojna v Tichomorí

15.8.2020 | Štefan Balberčák

Najvytrvalejší spor, ktorý sa týkal vojny v Tichomorí, vypukol hneď po jej jadrovom zavŕšení. Takmer dve dekády po roku 1945 na medzinárodnej úrovni panovala zhoda v tom, že rýchle ukončenie vojny a životy, ušetrené zrušením...

  • 1058
  • 8