Ako sa Uhorsko rútilo k moháčskej katastrofe?

Publikované v Historická revue č. 5/2018


2.5.2018 |

Májové vydanie Historickej revue

Historická revue sa tento raz rozhodla pozrieť na  obdobie vlády posledných dvoch Jagelovcov – Vladislava II. a Ľudovíta II. – v Uhorskom kráľovstve. Ide o obdobie, ktoré nepatrí medzi priveľmi frekventovaný ani obľúbený objekt záujmu slovenských, ale ani maďarských historikov. Dôvodov tejto skutočnosti je hneď niekoľko.

V národných dejinách v rozvíjaní historického povedomia sa totiž spravidla uprednostňujú témy o úspechoch či víťazstvách než o porážkach. Súmrak stredovekého Uhorska, ktorý vyvrcholil fatálnou porážkou v bitke pri Moháči, medzi oslnivé obdobia našej minulosti rozhodne nepatrí.

 

Počas 36-ročnej vlády dvoch jagelovských panovníkov v rokoch 1490 – 1526 sa naplno prejavili všetky neduhy uhorskej stredovekej spoločnosti. Popri úpadku kráľovskej moci a prehlbovaní šľachtickej anarchie vzrástlo sociálne napätie. Jeho vonkajším výrazom sa stalo jednak Dóžovo povstanie v roku 1514 a jednak banícke vzbury na strednom Slovensku v rokoch 1525 a 1526. Neutešené hospodárske, politické a sociálne pomery však neboli hlavným faktorom krachu stredovekého Uhorska. Omnoho závažnejším komponentom sa stala zahranično-politická situácia, keď Uhorsko muselo prakticky bez spojencov čeliť expanzii viacnásobne silnejšej Osmanskej ríše.

V zjednodušujúcom, neraz čierno-bielom videní pri hľadaní vinníkov krízy stredovekého Uhorska a moháčskej porážky sa veľká časť viny pripisuje Vladislavovi II. a jeho synovi Ľudovítovi II. Zodpovedá tento paušalizujúci pohľad skutočnosti? Aká vlastne bola doba, v ktorej kraľovali? Osvetľujúci pohľad na toto protirečivé a smutné obdobie našich dejín a zaiste aj odpovede na viaceré otázky ponúkajú články troch historikov – dvoch slovenských a jedného maďarského.

Zároveň je potrebné avizovať, že v tomto vydaní si Historická revue tromi článkami pripomína aj niektoré aspekty revolúcie meruôsmeho roka. Z najnovších všeobecných dejín si pozornosť čitateľov zaslúži napríklad článok, venovaný 70. výročiu založenia štátu Izrael.

 

doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.


moháčjagelovciuhorskoturecké vojnyPredplaťte si Historickú Revue na jeden rok už za 34,80
Pozrite si tiež