Marcové vydanie 2018

Publikované v Historická revue č. #, str#


7.3.2018 | Ľuboš Kačírek

Slováci v revolúcii 1848

Vážení čitatelia,

držíte v rukách aktuálne číslo Historickej revue. Aj v tomto čísle pokračujeme v približovaní významných osmičkových výročí. Minulý mesiac sme si pripomenuli výročie tzv. Víťazného februára z roku 1948, definitívneho prevzatia moci komunistami v Československu na vyše 40-ročné obdobie. V tomto roku si v časopise pripomenieme aj ďalšie výročia – 50. výročie okupácie ČSR vojskami Varšavskej zmluvy a ukončenie obrodného procesu, známeho ako Pražská jar, ako aj 100. výročie vzniku Československa na troskách rozpadávajúceho sa Rakúsko-Uhorska na konci 1. svetovej vojny.

Tentoraz sa posunieme o storočie hlbšie, do revolučných udalostí z roku 1848. Priblížime si narastanie revolučných nálad v Európe, habsburskej monarchii a Uhorsku v roku 1848, ako aj vnímanie revolučného obdobia z rokov 1848/1849 s odstupom niekoľkých desaťročí. Sústredíme sa predovšetkým na slovenské národné hnutie po vypuknutí revolúcie, názory slovenskej politickej reprezentácie a jej národnopolitický program, ktorý vyplýval z aktuálnej politickej situácie, či osudy niektorých reprezentantov národného hnutia. Tému „meruôsmych rokov“ si budeme pripomínať aj v nasledujúcich číslach Historickej revue ďalšími príspevkami. Doplnia nám mozaiku tohto dvojročia z ďalších uhlov pohľadu a priblížia osobnosti, ktoré sa výraznou mierou zapojili do revolučných udalostí, mnohokrát aj s tragickým koncom.

V marci si pripomíname aj ďalšie výročie, ktoré sa priamo dotklo Československa a naznačilo ďalší vývoj strednej Európy – anšlus, čiže pripojenie Rakúska k Nemecku, ako prvý krok k vzniku „tisícročnej“ Tretej ríše. Ďalším krokom bola Mníchovská dohoda zo septembra 1938 a odstúpenie časti územia ČSR Nemecku...

Ako je Vám známe, Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI, o. z. vykonáva archeologický výskum v rôznych častiach sveta. V ostatnom období sa sústreďuje na výskum v oblasti južného Iraku, kde dosiahol viacero pozoruhodných nálezov. Aj o tomto projekte a aktuálnych výsledkoch Vás chceme informovať na stránkach časopisu, preto sa presunieme aj do oblasti starovekej Mezopotámie, ktorá je pre nás stále studnicou nových poznaní, približujúcich dejiny ľudstva.

Príjemné čítanie Vám želá

Ľuboš Kačírek, redaktor HR


štúrovcirevolúcia 1848roky meruôsmePredplaťte si Historickú Revue na jeden rok už za 34,80
Autor

Ľuboš Kačírek

Popis autora

Pozrite si tiež


Pred 75 rokmi skončila vojna v Tichomorí

15.8.2020 | Štefan Balberčák

Najvytrvalejší spor, ktorý sa týkal vojny v Tichomorí, vypukol hneď po jej jadrovom zavŕšení. Takmer dve dekády po roku 1945 na medzinárodnej úrovni panovala zhoda v tom, že rýchle ukončenie vojny a životy, ušetrené zrušením...

  • 1058
  • 8