Novembrové vydanie


2.11.2017 | Jaroslav Valent

1917 - rok obratu vo veľkej vojne

Milí čitatelia, 

 

Historická revue sa týmto novembrovým číslom už štvrtý rok venuje téme 1. svetovej vojny. Po úspešných vydaniach k rokom 1914, 1915 a 1916 sme sa dostali k ďalšej významnej storočnici – k roku 1917 a doplnili sme ju prívlastkom – rok obratu vo veľkej vojne. O akom obrate vlastne hovoríme?

Z pohľadu dejín celého 20. storočia, ale aj z našej súčasnej perspektívy práve letopočet 1917 priniesol dve zásadné udalosti globálneho významu. V prvom rade to bol vstup Spojených štátov amerických do vojny po boku mocností Dohody. Hoci sa americkí vojaci plnohodnotne zapojili do bojov až v nasledujúcom roku, práve vstup na medzinárodnú politickú scénu premenil USA na svetovú superveľmoc. Volanie amerického prezidenta Woodrowa Wilsona po zastavení barbarskej nemeckej vojnovej mašinérie, obhajoba práv malých národov a presadzovanie demokratických princípov priniesli aj pre nás, Čechov a Slovákov, celkom novú nádej a novú budúcnosť. V symbolickej rovine sa tak noha amerického vojaka po prvý raz dotkla európskej pôdy a už ju nikdy celkom neopustila. Až do roku 1914 boli medzinárodné vzťahy vnímané v kontexte Bismarckovej koncepcie „koncertu mocností“, jej zlyhania, a preto boli poznačené silným nacionalizmom. Americká iniciatíva vstúpila do pekla zákopovej vojny s novým idealizmom – boj proti Ústredným mocnostiam sa stal bojom za obhajobu a šírenie demokracie. Americké zanietenie vychádzalo a možno dodnes stále vychádza z presvedčenia, že demokracie medzi sebou vojny viesť nebudú.

Historická revue si však všíma aj ďalšiu zásadnú zmenu. Rok 1917 bol v cárskom Rusku obdobím veľkej vnútornej krízy, počiatočného nadšenia a demokratických nádejí v podobe tzv. Februárovej revolúcie, ale napokon aj novej katastrofy, ktorú so sebou priniesol boľševický októbrový (novembrový) prevrat. Storočnica, ktorú si takto pripomíname, je zároveň storočnicou zločinov komunizmu. Je preto správne pripomenúť si okolnosti a príčiny, odpovedať si na otázku: „Ako sa to všetko začalo?“

Nie je náhoda, že moderný svet, tak ako ho poznáme i s jeho ohromujúcim technologickým pokrokom a bojom za ľudské práva, ale aj s jeho novými politickými vierovyznaniami, sfanatizovanými masami a genocídami, sa rodil práve v úzkych zákopoch a zmätkoch 1. svetovej vojny. Rok 1917 je jeho rodným listom.

Príjemné čítanie Vám praje

Jaroslav Valent

zodpovedný redaktor


1917prvá svetová vojnakomunizmusleninPredplaťte si Historickú Revue na jeden rok už za 34,80
Autor

Jaroslav Valent

Mgr. Jaroslav Valent, absolvent politológie na Trnavskej univerzite, momentálne pracuje v Historickej revue ako zodpovedný redaktor. Venuje sa dejinám 20. storočia so zameraním na strednú a východnú Európu.

Pozrite si tiež


Januárové vydanie 2018

1.1.2018 | Jaroslav Valent

Pohľad na dejiny 20. storočia a obzvlášť na technický pokrok, ktorý ľudstvo počas neho dosiahlo, ponúka dve roviny. Spočiatku je to obdiv a uznanie pre tých, ktorí sa na tomto rozvoji podieľali svojimi mimoriadnymi schopnosťami. Ak...

  • 1472
  • 7

Vzostup zla

31.7.2017 | Jakub Drábik

Vlk neskrývajúci sa v rúchu baránka, ale v koži chameleóna – tak by bolo možné predstaviť neoblomnú snahu nacistov získať moc, ktorú preukázali medzi rokmi 1918 a 1933. Bola to predovšetkým ich nevídaná schopnosť meniť svoj...

  • 4760
  • 35

Falklandy 1982

14.6.2017 | Peter Száraz

V apríli 1982 prekvapilo svetovú verejnosť, keď sa jednotky argentínskych ozbrojených síl vylodili na bohom zabudnutých ostrovoch kdesi v predpeklí Antarktídy. Napätie a prekvapenie z opovážlivosti zvyšoval fakt, že Falklandské...

  • 2863
  • 27