Októbrové vydanie

Publikované v Historická revue č. 10/2017


2.10.2017 | historicka

Počiatky miest v dejinách ľudstva

Milí čitatelia,

pred Vami je ďalšie číslo nášho časopisu, ktoré sa zaoberá dávnym pôvodom miest. Je to už tretíkrát tohto roku, keď dominantnou problematikou magazínu bude obdobie staroveku. V tomto prípade ešte výrazne obohatené aj o obdobie prvých poľnohospodárov v neolite (mladšej dobe kamennej), ale aj využívateľov medi v nasledujúcom časovom úseku – v chalkolite (dobe medenej).

Téma má názov: „Počiatky miest v dejinách ľudstva“. Svojím spôsobom nadväzuje na Historickú revue číslo 10 z roku 2016, kde sme sa venovali pyramídam, stupňovitým chrámom a mohylám. Teraz sme sa posunuli ďalej a zaoberáme sa prvotným priebehom urbanizácie v ľudských dejinách. Začíname už v tzv. predkeramickom neolite, keď ľudia vedeli pestovať plodiny, ale nepoznali výrobu keramiky. Dokázali však postupne stavať centralizované sídla aj s monumentálnymi svätyňami, ktoré svojou zástavbou začali získavať urbanizačný charakter. Na mnohé z týchto miest nás upozorňuje aj kniha kníh – Biblia. Tá tým do istej miery oprávnene reflektovala na dlhodobý dejinný význam týchto sídiel.

Obsahom tohto čísla sa pohybujeme „iba“ po ázijskom kontinente – od Anatólie a blízkovýchodných brehov Stredozemného mora až po Indiu a Čínu. Súvisí to najmä s faktom, že práve tento svetadiel zohrával najdôležitejšiu úlohu pri formovaní ľudských kultúr a civilizácií. Tým, samozrejme, nezmenšujeme význam napríklad povodia Nílu v Afrike, Európy s dôrazom na Balkán, ale ani Mezoameriky. Práve naopak, im chceme dať ďalší priestor pri možnom následnom pokračovaní témy o počiatkoch miest v dejinách ľudstva. Najviac obsahu z tohto čísla zaberajú sídla z územia dávneho Sumeru. To taktiež nie je náhoda. Práve južná Mezopotámia sa popri Egypte považuje za kolísku starovekých civilizácií. Rovnako aj vydavateľ Historickej revue – SAHI, sa dlhodobo venuje problematike archeologického bádania v priestore Mezopotámie. Práve teraz v októbri, ak všetko dobre dopadne, bádateľský tím SAHI odchádza realizovať už druhú sezónu rozsiahleho archeologického výskumu na lokalite Tell Jokha v južnom Iraku, kde sa rozprestieralo dávne sumerské mesto Umma. Tento výskum môžeme, pokiaľ ide o svetový význam lokality, považovať za najdôležitejší v dejinách bádania slovenskej archeológie v zahraničí. Môžeme ho realizovať len vďaka veľkorysej aktivite podnikateľa a člena výboru valného zhromaždenia SAHI – JUDr. Zoroslava Kollára, ktorý ho kompletne finančne a organizačne podporuje. Práve témou tohto čísla mu vyjadrujeme veľkú vďaku za jeho pomoc.

Príjemné čítanie aktuálneho vydania Historickej revue Vám želajú

Drahoslav Hulínek – vedúci a Eva Hulínková-Ťuchová – zástupkyňa vedúceho projektu SAHI - Tell Jokha v Iraku.
Predplaťte si Historickú Revue na jeden rok už za 34,80
Autor

historicka

Mgr. Stanislav Dragúň, absolvent histórie na FiF UK v Bratislave. Zaoberá sa medzinárodnými vzťahmi v 20. storočí a slovenskými dejinami počas 2. svetovej vojny.

Pozrite si tiež


Puritánska krása čistého priestoru

18.7.2018 | Jaroslav Valent

Hoci sa mesto Plzeň preslávilo vo svete predovšetkým svojím pivovarom Plzenský Prazdroj a aj Škodovými závodmi, ktoré už v časoch rakúsko-uhorskej monarchie tvorili podstatnú časť priemyselnej produkcie, za povšimnutie rozhodne...

  • 312
  • 1