Septembrové vydanie

Publikované v Historická revue č. 9/2017


4.9.2017 | historicka

Afrika - hračka mocností

Vážení čitatelia.

Žijeme v časoch, keď sme svedkami najväčšej vlny migrácie afrického obyvateľstva do Európskej únie. V európskej spoločnosti sa objavujú rôzne kontroverzné diskusie o minulosti vzájomných vzťahov Afriky a Európy, ktoré často ústia do otvorených prejavov xenofóbie a rasizmu. Niektorí európski vysokopostavení politici dokonca verejne hovoria o ohrození Západu. Nie je to pritom tak dávno, keď bol ešte takmer celý africký kontinent pod vládou európskych štátov. V priebehu 19. a na začiatku 20. storočia si európske veľmoci doslova rozdelili Afriku s cieľom získať nové územia a zdroje ekonomického bohatstva. V Európe je však dodnes rozšírená predstava, že Západ prišiel do Afriky šíriť „civilizáciu“, stavať mosty, železnice, školy či nemocnice. Aktuálne číslo Historickej revue Vám preto prináša v súčasnosti dôležitú, no v slovenskej spoločnosti stále málo známu tému – ovládnutie Afriky európskymi veľmocami v 19. a 20. storočí.

Článok je odomknutý. Prístup ku zamknutým článkom získate kúpou predplatného.

Na vybraných príkladoch Vám slovenskí odborníci prinášajú články o tom, ako európsky kolonializmus v 19. a 20. storočí násilnou formou integroval milióny Afričanov do viac ako 50 kolónií bez ohľadu na lokálne etnické a geografické špecifiká. Západ pritom v Afrike používal rovnaké praktiky a princípy, aké v 20. storočí použili európske totalitné režimy na obyvateľstve Európy samotnej – aplikovanie rasizmu do politickej praxe, masové vysťahovanie obyvateľstva, nútené práce, koncentračné tábory, vraždenie či genocídy celých etnických skupín. Násilie a ukrutnosti, ktoré európske ovládnutie afrického kontinentu sprevádzali, ostali v historickej pamäti Afričanov do dnešných dní ako trauma. Mnohé z vážnych problémov, ktoré trápia africký kontinent dodnes, majú svoje korene práve v tomto období vrátane niektorých radikálnych identít, nenávidiacich všetko, čo je európske či prozápadné.
Predplaťte si Historickú Revue na jeden rok už za 34,80
Autor

historicka

Mgr. Stanislav Dragúň, absolvent histórie na FiF UK v Bratislave. Zaoberá sa medzinárodnými vzťahmi v 20. storočí a slovenskými dejinami počas 2. svetovej vojny.

Pozrite si tiež


Januárové vydanie 2018

1.1.2018 | Jaroslav Valent

Pohľad na dejiny 20. storočia a obzvlášť na technický pokrok, ktorý ľudstvo počas neho dosiahlo, ponúka dve roviny. Spočiatku je to obdiv a uznanie pre tých, ktorí sa na tomto rozvoji podieľali svojimi mimoriadnymi schopnosťami. Ak...

  • 1472
  • 7

Novembrové vydanie

2.11.2017 | Jaroslav Valent

Milí čitatelia,                  Historická revue sa týmto novembrovým číslom už štvrtý rok venuje téme 1. svetovej vojny. Po úspešných vydaniach k rokom 1914, 1915 a 1916 sme sa dostali k ďalšej významnej storočnici...

  • 1753
  • 5

Vzostup zla

31.7.2017 | Jakub Drábik

Vlk neskrývajúci sa v rúchu baránka, ale v koži chameleóna – tak by bolo možné predstaviť neoblomnú snahu nacistov získať moc, ktorú preukázali medzi rokmi 1918 a 1933. Bola to predovšetkým ich nevídaná schopnosť meniť svoj...

  • 4760
  • 35