Sound in the silence - 2016

Publikované v Historická revue č. 11/2016, str. 73


8.11.2016 | ENRS

Odpor  voči  vojne  a genocíde  bol  témou  štvrtej  edície Sound in the Silence – medzinárodného projektu, ktorý sa pohybuje na pomedzí histórie, umenia a vzdelávania. Tak ako  každý  rok,  aj  teraz  sa  mládež  z rôznych  krajín  Európy stretla  na  jednom  z  miest,  ktoré  tragicky  poznačili  dejiny 20. storočia. Skupina žiakov z Nemecka, Poľska, Slovenska a Maďarska navštívila Osvienčim a Žilinu, aby sa spoločne stretli a konfrontovali s pamäťou na udalosti 2. svetovej vojny  a holokaustu.  Tohtoročná  edícia,  organizovaná  Európskou  sieťou  Pamäť  a Solidarita  v spolupráci  so  združením MOTTE z Hamburgu, sa začala 30. septembra a pokračovala do 6. októbra.

Ambíciou projektu je naštartovať mnohovrstevné vzdelávanie v oblasti histórie, realizované na samotných miestach pamäti  počas  umeleckých  workshopov,  no tiež  integrácia a  výmena  skúseností  medzi  rovesníkmi  z  rôznych  krajín. Tento  rok  mládež  strávila  tri  dni  v Osvienčime  a navštívila  tak  areál  bývalého  nemeckého  koncentračného  tábora Auschwitz-Birkenau.  Ústrednou  témou  boli  hnutie  odporu a osudy ľudí, ktorým sa podarilo utiecť, okrem iného Augusta  Kowalczyka,  Witolda  Pileckého,  Rudolfa  Vrbu  a Alfreda Wetzlera. Na štvrtý deň sa účastníci vybrali do slovenských hôr, aby tu pod dohľadom učiteľov a koordinátorov mohli pripraviť scénické predstavenie, ktoré by vychádzalo z úvah a emócií,  úzko  spojených  s tragickými  životnými  osudmi v koncentračnom tábore. Študenti napokon pripravili a nacvičili  predstavenie  pre  verejnosť,  ktorého  prezentácia  sa uskutočnila 6. októbra a prilákala veľké množstvo divákov do kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie. Pôsobivé predstavenie svojich rovesníkov si tak mohli pozrieť aj študenti stredných škôl zo Žiliny či Banskej Bystrice.

Podrobné informácie k téme myšlienky projektu, o predchádzajúcich  edíciách  a  organizátoroch  sú  dostupné  na stránke www.soundinthesilence.enrs.eu.

Počas  tohtoročnej  edície  projektu  bol  tiež  natočený dokumentárny  film,  ktorého  premiéra  sa  uskutoční  v novembri v Bratislave v rámci tohtoročného Festivalu slobody (www.festivalslobody.sk).

Partneri  tohtoročnej  edície  projektu: Centrum kultúry MOTTE v Hamburgu, Ústav pamäti národa na Slovensku, Štátne múzeum Auschwitz-Birkenau, kultúrne centrum Stanica v Žiline.

Európska sieť Pamäť a Solidarita je medzinárodné predsavzatie, ktoré si za svoj cieľ stanovilo výskum, dokumentovanie a rozširovanie vedomostí k tematike dejín Európy v 20. storočí a spôsobov jej pripomínania s osobitným prihliadnutím na obdobie diktatúr, vojen i spoločenského odporu voči neslobode. Členmi siete sú: Nemecko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko, v jej poradných grémiách sedia ešte zástupcovia Rakúska, Českej republiky a Lotyšska. www.soundinthesilenceenrs.eu, www.enrs.eu

Projekt  je  spolufinancovaný  Európskou  úniou  v  rámci programu „Európa pre obyvateľov“


inzerciaboj proti extremizmuPredplaťte si Historickú Revue na jeden rok už za 33,60
Autor

ENRS

Popis autora

Pozrite si tiež


Februárové vydanie

7.2.2017 | Patrik Kunec

         Vážení čitatelia,         ústrednou témou februárového čísla Historickej revue je podoba stretov odlišných kultúr alebo civilizácií v období od polovice 15. do konca 19. storočia. Téma je aktuálna aj v...

  • 1509
  • 5

"Umrieme, ale budeme slobodní!"

6.2.2017 | Sidonia Grama

Medzi pokojnými a radikálnymi revolúciami, ktoré sa odohrali v strednej a východnej Európe v roku 1989, rumunská revolúcia a jej krvavý profil predstavujú podivný obraz.            Diktatúra Nicolae Ceauşesca bola posledným...

  • 1841
  • 4

Drogové vojny v Mexiku

3.2.2017 | Peter Valent

Na juh od americko-mexickej hranice, dlhej 3 169 km, prebieha už po mnoho rokov  krutá vojna. Hlavným motívom všetkých bojujúcich strán konfliktu je kontrola nad obchodom s drogami, smerujúcimi do USA. Každý mesiac si násilnosti...

  • 958
  • 3