Cena pre Tibet

16.10.2016 | Autor: Martin Slobodník

V decembri 1989 nórsky Nobelov výbor udelil Nobelovu cenu za mier 14. dalajlámovi Tändzinovi Gjamcchovi za to, že pri svojom boji za práva Tibeťanov dôsledne odmietal použitie násilia.            Výbor zdôraznil skutočnosť, že 14. dalajláma presadzoval mierové riešenie,...

Čítať viac
 • 2957
 • 4

Oslobodenie Bratislavy

29.9.2016 | Autor: Marína Zavacká

Vzhľadom na svoju excentrickú polohu bola Bratislava oslobodená medzi poslednými slovenskými mestami. Stalo sa tak 4. apríla 1945. Mesto sa na prechod frontu pripravovalo už od konca marca.            Obyvatelia sa chystali na nocovanie v krytoch a pivniciach, zaobstarávali si...

Čítať viac
 • 9353
 • 39

Pressburg - Pozsony - Prešporok

28.9.2016 | Autor: Pavol Tišliar

Ešte na začiatku 20. storočia Bratislava bola trojjazyčným mestom, v ktorom popri slovenčine 
bolo počuť predovšetkým nemčinu a maďarčinu.            Blízkosť Bratislavy k nemecky hovoriacim krajom, k Viedni ako prirodzenému centru rakúskej, neskôr rakúsko-uhorskej...

Čítať viac
 • 5123
 • 16

Pod dohľadom nemeckej orlice

27.9.2016 | Autor: Ivan Kamenec

 V roku 1939 sa Bratislava stala hlavným mestom novoutvoreného štátu, čo mestu poskytlo početné možnosti jeho ďalšieho politického, hospodárskeho, spoločenského, kultúrneho i demografického rozvoja. Na druhej strane tento fakt priniesol Bratislave aj rôzne riziká. Tie pramenili...

Čítať viac
 • 3391
 • 16

Socialistická Bratislava

26.9.2016 | Autor: Juraj Janto

Nástup komunistického režimu v roku 1948 znamenal aj pre Bratislavu dôležité zmeny. Mesto ako sídlo Slovenskej národnej rady, Zboru povereníkov, Ústredného výboru KSS a ďalších celonárodných organizácií bolo a zostalo „hlavným mestom Slovenska“ (od vzniku federácie...

Čítať viac
 • 4424
 • 7

Vo víre napoleonských vojen

23.9.2016 | Autor: Jarmila Boboková

Bratislava, súčasť habsburskej monarchie a bývalé hlavné mesto Uhorska, vďaka svojej výhodnej polohe zohrala dôležitú úlohu v politických a vojenských udalostiach rušného roka 1805.            Prvé roky napoleonských vojen sa jej ešte priamo nedotkli, boje zatiaľ...

Čítať viac
 • 2896
 • 2

Vidžajanagar

22.9.2016 | Autor: Karin Škutková

Vidžajanagar, „Mesto víťazstva“, je meno hlavného mesta ríše, z ktorej sa v 14. storočí stala skutočná veľmoc južnej Indie. Jej králi síce vystupovali ako patróni hinduistických kultov, veľa však prebrali aj zo životného štýlu muslimskej aristokracie. Juhoindické...

Čítať viac
 • 1490
 • 0

Indické jazyky v minulosti a v súčasnosti

22.9.2016 | Autor: Anna Rácová

Rozmanitosť Indie, v ktorej podľa posledného sčítania obyvateľstva z roku 2011 žije 1 210 193 422 ľudí, sa odzrkadľuje aj na pestrosti jej jazykov. Tie majú v Indickej republike rôzny status, hovorí nimi veľmi odlišný počet obyvateľov a zohrali rozličnú rolu v indickej...

Čítať viac
 • 2416
 • 1

Krajina podivuhodných tvorov

22.9.2016 | Autor: Jana Valtrová

Pre Európanov India odpradávna predstavovala krajinu plnú pozoruhodných javov od neobvyklej klímy cez neznámu faunu a flóru až po veľké bohatstvo zlata 
a drahokamov.            Dlhú dobu jedinými dostupnými zdrojmi informácií o tejto krajine boli správy antických...

Čítať viac
 • 2082
 • 2

India na ceste k nezávislosti

21.9.2016 | Autor: Slávka Otčenášová

Indické hnutie za nezávislosť predstavovalo dlhodobý a pomerne zložitý proces, do ktorého sa zapojili rôzne časti indickej spoločnosti. Vyvrcholilo zánikom britskej koloniálnej vlády na subkontinente a rozdelením Britskej Indie v roku 1947 na dva nezávislé štáty – Pakistan a...

Čítať viac
 • 4089
 • 9


Predplaťte si Historickú Revue na jeden rok už za 34,80
Chcem si predplatiť