Uprostred chaosu: Počiatky československých légií v...

23.10.2018 | Autor: Tomáš Jahelka

Československé légie, ako sa neskoršie nazývali vojenské oddiely, zložené z českých a slovenských vojakov, boli mimoriadne dôležitou súčasťou zahraničného odboja počas 1. svetovej vojny, ktorého snahou bolo vytvorenie samostatného štátu Čechov a Slovákov. Ako neskoršie...

Čítať viac
 • 2208
 • 19

Kde sú korene dnešných národov? Bez písomných...

18.10.2018 | Autor: Eduard Krekovič

Každá ľudská skupina mala svoju identitu už od najstarších čias. Aby sme sa však mohli venovať skúmaniu minulosti identity súčasných národov, je nevyhnutné najprv si objasniť termíny etnikum a etnická identita.            Pri tejto identite ide o pocit spolupatričnosti,...

Čítať viac
 • 5702
 • 32

Ján Pavol II.: Ako sa komunisti báli nového pápeža.

16.10.2018 | Autor: Andrzej Grajevski

Nebyť Jána Pavla II., dejiny Poľska by sa uberali iným smerom, a nielen tie. Z perspektívy času je možné vidieť, akú ohromnú zásluhu na rozpade komunizmu mal práve jeho pontifikát. Jeho cieľom bolo prinavrátiť náboženskú slobodu do východnej Európy a zjednotiť náš...

Čítať viac
 • 6021
 • 11

Dejiny vzájomnej neznalosti: Vzťahy Čechov a Slovákov...

14.10.2018 | Autor: Michal Stehlík

Vznik Československa a ním založená tradícia modernej štátnosti spôsobili mnoho konštruktov pri spätných pohľadoch do histórie. Vyhľadávali sa doklady spoločných dejín, väzieb a podobností. To všetko, aby sa odôvodnilo spojenie v novom štátnom...

Čítať viac
 • 3671
 • 10

100 rokov Československa - októbrové číslo HR

9.10.2018 | Autor: Tomáš Jahelka

Témou októbrového čísla je 100. výročie vzniku Československej republiky. Ide o najdôležitejší dátum v moderných dejinách Slovákov, keďže vznik Československa ich zachránil pred národným zánikom.        Nový československý štát znamenal pre Slovákov radikálnu...

Čítať viac
 • 1602
 • 2

Aká bola cesta k Mníchovu 1938?

29.9.2018 | Autor: Tomáš Jahelka

Po nástupe Adolfa Hitlera k moci v Nemecku v januári 1933 sa bezpečnostná situácia v Európe začala rýchlo zhoršovať. Expanzívna nacistická politika sa už čoskoro obrátila na východ, medzi prvými tak bolo bezprostredne ohrozené...

Čítať viac
 • 4942
 • 13

Sv. Václav a Deň českej štátnosti

28.9.2018 | Autor: Jaroslav Valent

„Nedej zahynouti nám i budoucím, svatý Václave“, takto sa český národ už viac ako desať storočí modlí k svojmu patrónovi a prvému štátnikovi. 28. september sa už tradične nesie v znamení sv. Václava, ktorý je u našich západných susedov štátnym sviatkom (Dňom...

Čítať viac
 • 1337
 • 6

Bolo to zlyhanie Západu? - Politika appeasementu a cesta k...

25.9.2018 | Autor: Adriana Čiefová

Podpis Mníchovskej dohody z 30. septembra 1938 bezpochyby predstavuje jednu z najkontroverznejších udalostí v modernej histórii medzinárodných vzťahov. Tretia ríša na jej základe násilne anektovala rozsiahle pohraničné územia vtedajšieho Československa a narušila tým...

Čítať viac
 • 3462
 • 27

Už mladé roky Františka II. Rákociho boli dobrodružné

22.9.2018 | Autor: Vladimír Segeš

Vodca posledného a najväčšieho protihabsburského stavovského povstania sa narodil 27. marca 1676 na juhovýchodnom Slovensku v kaštieli obce Borša. Disponoval galériou slávnych predkov z rodu Rákociovcov a Zrínskych, ktorí sa zapísali do dejín v bojoch proti Osmanom, ale do...

Čítať viac
 • 2450
 • 17

Revolučné dvojročie: S akými ambíciami vystupovala...

20.9.2018 | Autor: Dušan Škvarna

Pri výročiach vzniku Slovenskej republiky sa objavuje otázka, kde siaha kontinuita tejto štátnosti. Konkrétnejšie, nakoľko súvisí s ideami a dianím počas 1. polovice 19. storočia, ktoré vyústilo do revolučných rokov 1848/1849.            Napriek občasným, málo...

Čítať viac
 • 2265
 • 7


Predplaťte si Historickú Revue na jeden rok už za 34,80
Chcem si predplatiť