Novinky z archeológie


Nové objavy v Budmericiach

SAHI, o. z. v spolupráci s Malokarpatským múzeom v Pezinku, s podporou Bratislavského samosprávneho kraja, zrealizoval ďalšiu výskumnú sezónu opevnenej osady z doby bronzovej v Budmericiach. Výskum sa sústredil najmä na odkrytie zásobnej jamy, plnej črepového materiálu. Na dne bola do zásobnice vykopaná menšia jamka, do ktorej bolo vložených niekoľko celých nádob. Ešte nie je isté, či išlo o pravekú chladničku, alebo sem boli nádoby uložené z rituálnych dôvodov. O výskume budeme podrobnejšie informovať na stránkach Historickej revue. (pj)Archeologický projekt v Budmericiach sa realizuje aj v roku 2015 s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja.

 Predplaťte si Historickú Revue na jeden rok už za 34,80
Chcem si predplatiť