about

Čo je vlastne Historická revue?

Historická revue je v súčasnosti jediný slovenský magazín o histórii a archeológii, vychádza 12-krát do roka.
V každom vydaní ponúka magazín zasvätený pohľad na vybranú tému zo svetových alebo slovenských dejín. Na stránkach Historickej revue nenájdete žiadne bulvárne informácie, konšpiračné teórie či „alternatívne“ dejiny. Články od renomovaných slovenských aj zahraničných historikov vám však prinášajú najnovšie poznatky a pomáhajú čitateľom zorientovať sa v súčasných udalostiach v historickom kontexte. Mesačník je zároveň ideálnou učebnou pomôckou pre učiteľov a žiakov na školách.

Časopis vydáva Slovenský archeologický a historický inštitút - SAHI.

Náš tím

Manažér redakcie

Mgr. Peter Valent,

archeológ - historik, absolvent odboru archeológia - história na FiF UK v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako predseda Slovenského archeologického a historického inštitútu - SAHI. venuje sa problematike antickej numizmatiky s dôrazom an obdobie rímskeho cisárstva.

Šéfredaktor

Mgr. Drahoslav Hulínek, PhD.,

archeológ a historik, absolvent odborov archeológia, história a filozofia na FiF UK v Bratislave. Doktorantské štúdium ukončil na Katedre archeológie FiF UK. Pracuje ako odborný riaditeľ SAHI, o. z. Zaoberá sa problematikou staroveku s dôrazom na dobu bronzovú v Stredomorí a priľahlých územiach Blízkeho východu. Svoju odbornú činnosť dopĺňa aj o bádanie včasného stredoveku

Zodpovedný redaktor

Mgr. Jaroslav Valent,

absolvent politológie na Trnavskej univerzite, momentálne pracuje v Historickej revue ako zodpovedný redaktor. Venuje sa dejinám 20. storočia so zameraním na strednú a východnú Európu.

Mgr. Eva Hulínková Ťuchová

absolventka odboru archeológia na FiF UK v Bratislave. Pôsobí ako zodpovedná redaktorka časopisu Historická revue a externá doktorandka na FiF UK v Bratislave. Špecializuje sa na archeológiu Blízkeho východu.Predplaťte si Historickú Revue na jeden rok už za 34,80
Chcem si predplatiť